(FOTO)BLOG

VÝSTAVY > 2001 > PODZÁMECKÁ ZAHRADA, MUZEUM, SKLENÍK KVĚTNÉ ZAHRADY - KROMĚŘÍŽ

V roce 2001 se uskutečnila rozsáhlá výstava v městě a zahradách zahrnutých do rezervace UNESCO v Kroměříži jako vyvrcholení projektu putování. Výstava byla umístěna do tří míst ve městě. Umyslně byla vybrány podstatné a tématicky rozdílné prostory, jednak prostor na náměstí v místě potkávaní lidí v loubí, vestibulu a dvoraně v Muzeu Kroměřížska. Zde byly vystaveny geometrické objekty v dialogu s architekturou města. Jako protipól tohoto logického dialogu bylo vybráno místo uprostřed Platanového háje v Podzamecké zahradě. Zde v háji kruhového tvaru bylo do kruhu umístěno osm zavěšených děrovaných ulit. Ulity a postupné proměny ročních období tomuto místu dodaly zvláštní charakter v dialogu přírodního, organického světa. Třetím místem byl skleník v areálu Květné zahrady, kde byly umístěny konstrukce, které navozovaly kompoziční dialog mezi objekty a kompozicemi použitými v zahradě. Kurátorem výstavy byl Jiří Zemánek, který taktéž napsal text k vydanému katalogu za podpory Kroměřížského zámku a zahrad. více.VÝSTAVY > 2002 > ZÁMEK HRANICE

Výstava na Hranickém zámku bylo první celistvé představení projektu Tvar a světlo. Celkem zde bylo představeno 23 objektů. Objekty byly instalovány v přízemí dvorany zámku, na ochozu v patře a v předzámčí. Kurátorem výstavy byl Tomáš Pospěch, který také napsal text do katalogu, který vyšel k této výstavě. Výstava probíhala od 12. září do 17. lispopadu roku 2002. zámek Hranice.VÝSTAVY > 2000 > BÝVALÝ KOSTEL SV.VÁCLAVA, OPAVA

Na výstava v bývalém kostele sv. Václava v Opavě byly představeny sochy, které vznikly na rezidenčním pobytu v Čimelicich. V přední části to byla rozložená kompozice - Nebe na zemi a v zadní světelné děrované objekty. K výstavě, která pobíhala od 31.října do 3.prosince 2000 vyšel malý katalog. vice.VÝSTAVY > 2000 > VÝCHODOČESKÉ MUZEUM A ZÁMECKÉ VALY, PARDUBICE

Samostatná výstava v Pardubicích byla koncipovaná do exteriéru - prostoru valů kolem zámku a do interiéru - sklepení Východočeské galerie. Na jednotlivých kruhových baštách byli rozmístěny sculptury, které doplnovali další sochy, aby vytvořily celistvý okruh po valech. Výstava trvala od 28.6. do 15.10.2000 a celkem zde bylo vystaveno 12 soch. Tato výstava se uskutečníla v rámci projektu putování a byl k ní vydán katalog. vice.VÝSTAVY > 2000 > SYNAGOGA, HRANICE

V roce 2000 se uskutečnila výstava v rámci projektu putování v bývalé synagoze v Hranicích. Původní záměr byl představit organicky pojaté sochy v synagoze a konstrukční sochy na zámku. Pro naročnost byl tento zaměr zmeněn jen na prostor synagogy. V přízemí byli umístěny ulity s tématem otevřenych vnitřních prostorů. V patře na ochozu ve skleněných vitrínách bylo umístěno 10 krajinek, která měla každá svůj charakter a byli zde představeny cínové, brozové, dřevěné a voskové modely soch. Kurátorem výstavy byl Tomáš Pospěch, který taky napsal text do katalogu. Výstava proběhla od 20.dubna do 28.května 2000. vice.VÝSTAVY > 2002 > KOMPLEX SLOVANSKÝ DŮM, PRAHA - "OBYTNÝ PROSTOR

komplex Slovanský dům, Praha 1.VÝSTAVY > 2002 > GALERIE NAVRATIL, PRAHA

Výstava v galerii Navrátil v Praze byla prezentací prací, které vznikly na sympoziu v létě předešlého roku v Přední Kopanině u Prahy. Sympozium v opukovém lomu pořádalo sdružení sculptura. Miloslav Fekar na sympoziu vytvořil serii pěti děrovaných opukových skořápek. Jelikož věrnisáž v lomu byla v odpoledních hodinách došlo k probuzení,oživení skořápek různobarevným dýmem a ve večerních hodinách následně svíčkami. Na vernisáži v Galerii Navratil byly objekty skořápek povzbuzované k životu Petrou Fekarovou, Miloslavem Fekarem a Romanem Brychtou formou zvuku na varhaní píšťaly.VÝSTAVY > 2002 > SÝPKA, KLENOVÁ

Kolektivní výstava, kterou koncipoval Jiří Zemánek s účastí osmdes8ti umělců. Výstava byla v Galerii u bílého jednorožce v Klatovech a na zámku a sýpce na Klenové. Název výstavy vystihující koncepci projektu byl Divočina - příroda, duše, jazyk. Výstava, kterou zahájil Marcel Fišer proběhla od 7.dubna do 30.června 2002 a byla při ní organizována konference a festival. Miloslav Fekar zde vystavoval v druhém podlaží sýpky na Klenové tři svítící ulity - koule ,hnízdo a burák.SYMPOZIUM > 2001 > JÍZDARNA, VALTICE

Mezinárodní malířské sympozium pod názvem " Velký formát " se uskutečnilo v úžasných prostorách jízdárny valtického zámku.
Sympozia se účastnili z Čech - Mikuláš Axmann, Miloslav Fekar, Petra Fekarová (Čejková), Jan Pospíšil; z Polska - Adam Molenda, Urszula Śliz; ze Slovenska - David Čárský, Josef "Danglár" Gertli; z Maďarska - Kovács Péter Balász, Lencsés Ida. Miloslav Fekar zde realizoval trojici nočních obrazů. Formát jednotlivých obrazů je 120x240cm, technika - perforace vrstev barevného plátna, malba disperzí. Série zahrnovala svítící "Modrý noční obraz","Bílý noční obraz" a "Červený noční obraz". Miloslav Fekar by rád zrealizoval do konkrétního interiéru podobné svítící obrazy na téma z vesmíru do vesmíru; z kruhu do kruhu; z planety na planetu atd.SYMPOZIUM > 2001 > PŘEDNÍ KOPANINA, PRAHA

Sympozium v opukovém lomu na Přední Kopanině u Prahy pořádalo sdružení sculptura. Zůčastnily se ho mimo Miloslav Fekara dále Michaela Absolonová, Zuzana Kačerová, Igor Kalina, Barbora Mališová, Šárka Radová, Marie Šeborová, Karel Špindler, Jaromír Švaříček a Daniel Talavera. Miloslav Fekar na sympoziu vytvořil sérii pěti děrovaných opukových skořápek. Jelikož vernisáž v lomu byla v prosluněných odpoledních hodinách došlo k probuzení - oživení skořápek různobarevným dýmem a ve večerních hodinách následně svíčkami. Následovala výstava výsledků sympozia na náměstí v Přední Kopanině a posléze v galerii Navrátil v Praze na Malé Straně. K sympoziu byl agenturou Ledoborec vydán katalogVÝSTAVY > 2001 > SLOVÁCKÉ MUZEUM, UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Od 14.června do 9.září 2001 proběhla výstava prácí výběru absolventů Střední umělecko-prumyslové školy v Uherském Hradišti s let 1981-1995. Na výstavy, která byla názvana " návraty III ", byly výbrani celkem 19 vytvarníků v oboru malby, plastiky, instalace, kresby, grafiky, keramiky. Miloslav Fekar zde vystavil rozložený "Kulový program" složený ze čtyřech ulit s lipového a topolového dřeva umístěné na zemi uprostřed místnosti. Nad těmito objekty, který vytvářel jakýsi kříž byla umístěna "hvězda" vytvořená z rákosu a provázku jejiž průměr byl 5,5m.VÝSTAVY > 2000 > REZIDENČNÍ POBYT V ČIMELICÍCH

Rezidenční pobyt na zámku v Čimelicích v roce 2000 organizovala Nadace a centrum současného umění. V kouzelném prostředí zámku a přilehlého rozlehlého parku tvořilo dva měsíce dvanáct umělců z Německa, Makedonie, Lotyšska, Ruska, Korei, USA a České republiky. Na závěr tohoto pobytu byl uskutečněn 23.září Den otevřených dveří na Zámku. Bohatý programu obsahující výstavu spojenou s prohlídku ateliéru zde tvořících umělců, doprovodily performance, divadelní a hudební akce. Miloslav Fekar zde uskutečnil dva projekty, a to projekt rozložené kompozice - Nebe na zemi. Tato variabilní kompozice byla představena na výstavě v Opavě, a v rozšířené verzi - plné proti prázdným, v Kroměřížské Květné zahradě či v sochařském sadu v kompozici - vločky. Druhý projekt byly děrované svítící ulity, které byly vystaveny v parku. Ty vznikaly už se zaměrem umístění na výstavě v Platanovém haji - podzámecká zahrada, Kroměříž. Byly vystaveny na většině výstav zahrnutých do projektu Tvar a světlo.VÝSTAVY > 2000 > HRAD, SOVINEC

Od 8. července do 30. září 2000 proběhla na hradě Sovinci společná výstava fotografií Jana Pohribného a objektů Miloslava Fekara.
Výstavu, kterou zahájil Jindřich Štreit pořádaly Muzeum v Bruntále a Společnost přátel umění v Sovinci. Miloslav Fekar zde vystavil v rámci projektu "Putování" celkem osm objektů. V kapli byl umístěn objekt "Hvězda", ve střední části ve sklepeních "Schránka pro dva" a "Variabilní spirála", na horním nádvoří "Dubová a vesmírná schránka", u vstupu do věže konstrukce "Tři,čtyři,pět" a ve věži byly vystaveny fotografie Jana Pohribného.SYMPOZIUM > 2000 > ERLBACH, NĚMECKO

Sympozia v Německém Erlbachu se účastnili v roce 2000 umělci s Německa, Japonska, Polska, Maďarska, Bulharska a Čech. Vytvořené sochy byly vystaveny v roce 2002 v Německém Plauenu na hlavní tříde města v pěsí zóně jako "Strasse der skulpturen". K instalaci v Plauenu byl vydán katalog.
Miloslav Fekar vytvořil na tomto sympoziu dřevený objekt nazvaný "16-2" z dubového dřeva navazující na objekt "mříž" vytvořený v rámci projektu putování. Na sympoziu vytvořil také systém variabilní rozložené kompozice zde realizované z břidlicových desek. Vznikly zde variace hmotých básní na téma - "příběh o hvězdě" a "příběh o trojce".
Tento objekt Miloslav Fekar realizoval ve větším měřítku ze dřeva v rámci projektu Putování na výstavách v Čimelicích a Opavě ve variantě "nebe na zemi". Dále ve skleníku v Květné zahradě v Kroměříži ve variantě "plné proti prázdným". Ale také v rámci projektu sochařského sadu ve variantě "vločky".VÝSTAVY > 2001 > LAZNĚ, BLUDOV

Od 8.října 2000 do 30.června 2001 se uskutečnila výstava přesunutá z hradu Sovinec do prostor Lázní Bludov.
Výstavu fotografií Jana Pohribného a objektů Miloslava Fekara zahájil Jindřich Štreit. Miloslav Fekar zde vystavil celkem pět objektů. V parku kolem lázní byly umístěny objekty "Hvězda", "Schránka pro dva", "Variabilní spirála", "Dubová schránka" a "Vesmírná schránka". V interiérech byly vystaveny fotografie Jana Pohribného.

cz  |  en          © Miloslav Fekar | fekar.com | fekar design | tojatoy.cz | kontakt | odkazy | o webu |   webdesign by j10.cz
Miloslav Fekar | ...