(FOTO)BLOG

VÝSTAVY > 2003 > NÁMĚSTÍ MÍRU, ZLÍN

V roce 2003 se uskutečnila rozsáhlá výstava na náměstí ve Zlíně, kde bylo zakomponováno 10 objektů do centra města. Objekty se večer probouzely světlem. Výstava na náměstí ve Zlíně je součástí projektu Tvar a světlo, pro tuto výstavu konkrétní výstavu vzniklo sedm nových objektů. Původní záměr byl koncept propojení parkových prostor ve městě. Celkem měly být objekty rozmístěny na šesti místech. Kurátorem výstavy byl PhDr. Jiří Valoch. Sochy byly na náměstí od května 2003 a deinstalovány byly až na jaře roku 2004 - více vystava Zlín.VÝSTAVY > 2003 > NÁRODNÍ GALERIE - VELETRŽNÍ PALÁC, PRAHA - "NEJMLADŠÍ

Kolektivní výstava nejmladších v roce 2003 v Národní galerii ve Veletržním paláci představovala umělce mladší generace. Miloslav Fekar byl na výstavě zastoupen sérii 11 kamených děrovaných skořápek červeně svítících. Kurátorem výstavy byl Jiří Valoch, Tomáš Vlček a Milan Knížák. Celkem zde vystavovalo na 60 umělců. K výstavě byl vydán katalog. Výstava trvala od 27.června - 21.září 2003 a byla prodloužena do začátku ledna dalšího roku.VÝSTAVY > 2003 > MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA, KROMĚŘÍŽ

Kolektivní výstava v Muzeu Kroměřížska v roce 2003 pod názvem "Sochaři zlínského kraje I" se Miloslav Fekar zůčastnil dvěma instalacemi. Jednak umístěním sochařského objektu nazvaného "Stojící ulity" (dubové dřevo, světlo, 300x130x130cm) před muzeum na náměstí v Kroměříži. A také instalací čtyř pojízdných dřevěných skořápek v interiéru muzea.VÝSTAVY > 2003 > HYPOVEREINSBANK-ATRIUM, BERLIN

Od 15.října do 28.listopadu 2004 se v rámci III.Festivalu českého umění a kultury Praha - Berlin 2004 uskutečnila výstava pod názvem Sedm sochařů zlínského kraje. S ohledem na výstavní prostor - Atrium v Hypovereinsbank na Fridrichstrasse v Berlině, byli osloveni Ludvíkem Ševečkem, Kateřinou Vozárovou autoři zabývající se monumentální sochařskou a prostorovou tvorbou. Miloslav Fekar zde vystavil čtyřmetrovou, perforovanou, červeně svítící dubovou "Ulitu", kterou pracovně nazývá "Lavice".VÝSTAVY > 2003 > ŠPEJCHAR ÚNĚTICE, PRAHA

V roce 2003 se Miloslav Fekar zůčastnil výstavy "Doba osvícená" ve špejcharu v Uněticích, kterou pořádá Spolek pro obnovu únětické kultury. Výstava byla součástí festivalu, který mimo výtvarné prvky nabízel taneční a divadelní představení či koncerty pro děti i dospělé . Miloslav Fekar zde vystavil serii deseti svítících dřevěných soch - objektů, které byly umístěny v interiéru špejcharu. Nad vchodem byl umístěn ještě jeden objekt (ulita - doutníček), který dotvářel špejchar z venku.ARCHITEKTONICKÁ A ZAHRADNÍ SPOLUPRÁCE > 2004 > SOUKROMÉ ZAHRADY U PRAHY

Zahradní architektka Věra Dudková (ateliér Krásná zahrada) oslovila Miloslava Fekara a rozhodla se s ním spolupracovat na řešení několika soukromých zahrad v okolí Prahy.
Tato spolupráce vedla k několika variantám řešení soukromé zahrady a to pomocí umístění zahradní stavby - dřevostavby v zahradě. V některých případech vycházel návrh ze zakomponování zahradního altánu v zahradě či výtvarného objektu i v japonském duchu. Charekter navrhované zahradní stavby (dřevostavby), altánu měl specifika sochařského zpracování materiálu a měla to tudíž být vždy origiální sochařská architektura zakomponovaná na míru do soukromé zahrady. Tato zahradní spolupráce vyústila v realizaci dřevěných svítících objektů u jezírka v soukromé zahradě v Černošicích. Zahradní stavby - (dřevostavba či zahradní altán) by se daly realizovat s drobnými proporčními změnami i na jiné soukromé zahradě. - více .ARCHITEKTONICKÁ PROJEKTOVÁ SPOLUPRÁCE > 2004 > DIVADLO NA SEDMIČCE

Architektonický projekt - prostorová studie - rekonstrukce divadelního a klubového prostoru "divadlo na sedmičce" vznikla z podnětu Městské části Prahy 7, jako prověření možností provozovat divadelní představení v přízemí a suterénu činžovního domu, který je v majetku mětské části 7. Architektonická studie obsahovala koncepci výtvarného výrazu jednotlivých částí jak divadelního prostoru tak i divadelního klubu. Dále architektonické a scénografické řešení a koncepci dramaturgického plánu. Mimo Miloslava Fekara, který vypracoval výtvarnou a scénografickou koncepci se na projektu podílel architekt Roman Brychta a divadelní tvurčí tým Edita Marholtová, Jakub Maceček, Vladimír Fekar. Projekt se dále nerozvíjel a nerealizoval - více .ARCHITEKTONICKÁ A ZAHRADNÍ PROJEKTOVÁ SPOLUPRÁCE > 2005-6 >BUČOVICE

Správa státního zámku Bučovice vyzvala Ing. Martina Krčmu (poradce v oboru zahradní a krajinářské architektury) k vypracování architektonické studie - Koncepce zahradně architektonické obnovy zámeckého areálu v Bučovicích.
Byl vytvořen autorský tým pro zahradně architektonickou studii - Ing.Martin Krčma, Ing.Olga Krčmová, Ing.Stanislav Boček, MgA. Miloslav Fekar. Součástí této studie byla rozsahlá charakteristika a typologie renezanční zahrady se zameřením na obnovu štěpnic v zámecké zahradě tak, aby respektovali dochovalé historické doklady, aby se typologicky co nejvíce přiblížily typu renezančních štěpnic - více .ARCHITEKTONICKÁ A ZAHRADNÍ PROJEKTOVÁ SPOLUPRÁCE > 2004 > BOHDALICE

Spolupráce na úpravě parku při zámku v Bohdalicích vznikla z podnětu Ing. Martina Krčmy poradce v oboru zahradní a krajinářské architektury. Zahradní a achitektonická studie měla za cíl návrhnout kompletní renovaci celého zámeckého areálu zahrady. Po podrobném historickém rozboru se podařilo Martinu Krčmovi prostorově zahradu významově ujasnit. V zahradě byly řešeny prvky - vodní elememt, oplocení, předzámecký prostor, alej, střední a zadní část parku.
Miloslav Fekar zde navrhoval do této zahradní kompozice vizuální podobu jednotlivých prvků od mobiliáře laviček, až k jednotlivým zákoutím tvořenými altánem či sochami k sezení a dal jim patřičný význam - více .ARCHITEKTONICKÁ A ZAHRADNÍ PROJEKTOVÁ SPOLUPRÁCE > 2003 > EKOLOGICKÉ CENTRUM SLUŇÁKOV

Spolupráce na úpravě parku při Architektonické soutěži v roce 2004 pořádaná Centrem ekologických aktivit města Olomouce,o.p.s na Ekologické centrum Sluňákov v Horce nad Moravou.
První místo v této souteži vyhrálo architektonické studio Projektil složení autorského týmu je: architekti- Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Leška a sochař Miloslav Fekar (na řešení parkové úpravy areálu). Realizace domu vyhrála Grand prix v roce 2007. - více .

cz  |  en          © Miloslav Fekar | fekar.com | fekar design | tojatoy.cz | kontakt | odkazy | o webu |   webdesign by j10.cz
Miloslav Fekar | ...