(FOTO)BLOG

Světlo Valmez - 2019

projekce na festlival světla do Valaškého Mezříčí ...Přístupná a odolná krajina

Projekty a řešení pro krajinu : Pohled na úval řeky Moravy - Úval je obohacený o stromy tvořící lineární prvky v krajině, které mají za cíl snižovat výpar a tím stabilizovat prostředí. Na obrázku lze vidět navržený zelený propojovací pás lužních lesů, rozšířený o oblast agro-hospodaření a síť stromových alejí kolem zaoraných a stávajících cest. Přístupná a odolná krajina pro Kroměřížsko. Pohled na okružní vycházkovou trasu v katastru Bezměrova. Jen zdravou a odolnou krajinou lze aspoň částečně eliminovat extrémy počasí od sucha až po lokální záplavy, povodně, silné větry. Je potřeba ovlivnit mikroklima malého vodního cyklu, a to zadržováním vody v krajině, výsadbou stromů, návratem alejí, remízků, mezí a stromořadí kolem cest. Tento projekt má sloužit k obnově krajinných prvků, k navrácení zaoraných cest, které vlastní města, a vybudování alejí stromů kolem nich. Tím se krajina zpřístupní, abychom jí mohli putovat, a tímto ji poznávat a naučili se ji číst, tak abychom ji více rozuměli, a tím ji měli raději. ...výstava sochy ve městě - České Budějovice - “Kořen” - 2019

“Kořen” - z cyklu "Krvácející příroda” - Objekt jako vyjádřením estetiky zániku. Je to environmentální žal při hledání matek stromů. Třistaletý strom z Podzámecké zahrady v Kroměříži byl vysoký 30 m o průměru v oddenku přes 130 cm. Objekt z něj vytvořený upozorňuje na mizení stromů (zejména těch velkých) z krajiny, na ztráty pralesů (kvůli mega cestám a palmovému oleji), na naše bezhraniční osidlování, na nenadálé usychání obrovských baobabů (a to různě po světě), na usychání lesů (díky špatnému hospodaření), na neekologické zemědělství (kvůli nepoužívání selského rozumu), na nedostatečné kroky k zadržování vody v krajině, na přemnožení člověka, na nemožnosti vidět důsledky lidského sebestředného chování ...Den otevřených zahrad - 2019

sochařský sad se prezentuje na celostatní přehlídce zahrad ...Cyklus "Krvácející příroda” - 2019

Stromy cítí a komunikují. Už dlouhodobě spíše pláčou a krvácí. Naše utlačování přírody a vykrádaní přírodních zdrojů už přesáhlo meze. Musíme si uvědomit, že bez přírody nejsme schopni žít a ani technologie nás nezachrání. Dejme zpět co jsme ukradli - prostor stromům a přírodě, ať sama vytvoří zdravou a odolnou krajinu. Bez radikální změny našeho uvažovaní - uskromnění, zpomalení, trpělivosti nemáme šanci na přežití. Objekt kořen s cyklu "Krvácející příroda” je to jakási estetika zániku - enviromentální žal při hledání matek stromů . 300 let starý strom z Podzámecké zahrady v Kroměříži je vysoký 30 m o průměru v oddenku přes 130 cm vypadá zvenčí zdravě a najednou ho malý vánek položí k zemi. Kořen stromu, který spadl je napadený hnilobou, která je uvnitř a nejde vidět. Objekt upozorňuje: na mizení stromů a hlavně velkých stromů z krajiny, na ztráty pralesů- kvůli mega cestám a palmovému oleji, našemu bez hraničnímu osidlování na nenadálé usychání obrovských baobabů různě po světě, na usychání lesů díky špatnému hospodaření, na nepoužívaní selského rozumu při hospodaření v krajině, na špatné a nedostatečné kroky k zadržováním vody v krajině, na naše přemnožení a nemožnost vidět důsledky našeho sebestředného chování ....... Motto: I zde byly kdysi všude pralesy, které jsme zničili. Stromy jsou nejlepší klimatizace a musíme se neustále učit je ctít a milovat.Kresba na obálce časopisu ARCHITECT

Rozsahlý članek o realizaci lesoparku na Zbraslavi , rozhovor s architektem Ondřejem Hofmeisterem - Projektil Architekti. Kresba Miloslava Fekara na obálce časopisu Architekt / 13 - prosinec 2018ateriér - 122 - silvestr

realizace - dům bezměrov.přestavba - střecha - Bezměrov 115

realizace - dům bezměrov.

cz  |  en          © Miloslav Fekar | fekar.com | fekar design | tojatoy.cz | kontakt | odkazy | o webu |   webdesign by j10.cz
Miloslav Fekar | ...