OBJEKTY - SOCHY

Sochař Miloslav Fekar vytváří sochařské a architektonické objekty - sochy pro exteriéry i interiéry, do města i krajiny, do parků či zahrad. Vytváří též unikátní funkční architektonické prvky u obytných staveb - zahradní stavby, specifické dřevostavby, altány, pergoly atd.
Sochy dělí do skupin volně, vnímá je jako prvky, s kterými může vytvářet různé nálady. Pro obohacení míst, které si vybere pro svou výstavu, instalaci či realizaci, vytváří různé skupiny objektů, soch.
Týto sochařské objekty nazývá sochami i přesto, že nevyjadřují prvoplánovitě lidskou figuru. Vztah k lidskému fyzičnu je vyjadřen mimo jiné i tím, že díky meřítku soch lze do řady z nich vlézt či se jimi obklopit. Součástí vnímání sochářských objekty, sochy či plastiky Miloslava Fekara je i divák či náhodný kolumdoucí, který dodává k vnímaní soch lidské měřítko. I proto je pochopitelné, že sochař Miloslav Fekar vyhledává k prezentaci svých soch veřejný prostor.
Rozměrné sochy vytváří od roku 1996, kdy se začal zaměřovat na plastiky, které svým rozměrem umožňují komunikaci s lidským měřítkem. Ze začátku tyto sochy byly určitými sarkofágy lidských pocitů, které měly

za cíl ukázat vnitřní prostor soch s možností jeho uzavření, zneviditelnění. Postupem času tato komunikace zavírání lidských pocitů přerostla v něco obecnějšího - v komunikaci s živočišnou podstatou bytí. Sochař Miloslav Fekar vytvářel sochy jakých si neznámých pratvorů, kteří jsou nám neviditelní, protože sochař vytváří jen jejich křehkou, ale rozměrnou skořápku.
Pro zdůraznění tohoto pocitu se od roku 2002 dostává do objektu-soch světlo, které má za úkol zdůraznit to podstatné, jež ovšem není vidět. Jako protipól této organické komunikace tvoří sochař Miloslav Fekar objekty, sochy konstrukčního charakteru za učelem fyzického vstupu či obklopení se vymezeným prostorem.
Tyto dvě polohy tvorby sochy mu umožňují tvořit rozsáhlé výstavní projekty do veřejných prostor. Pokaždé vzniká pro konkrétní místo nová kompozice s novým obsahem.
Tyto výstavní sochařské projekty sochař Miloslav Fekar nazval "Putování" a "Tvar a světlo". Při použití těchto objektů, soch v realizacích pro soukromé či veřejné zahrady se snaží, aby vždy vytvořil unikátní harmonický celek meditativního charakteru.

cz  |  en          © 2006 Miloslav Fekar | fekar.com | tojatoy.cz | kontakt | odkazy | o webu |   webdesign by j10.cz