REALIZACE > LESOPARK ŽIŽKŮV VRCH, JABLONEC N/N - 2012


TÉMA: RASTR jako SLOVO, PÍSMENO - tečka, čárka, mezera

Pro lesopark je navržen jednotný mobiliář, jehož tématem je vztah hmoty a slova. Na jednotlivých pobytových místech - lavičkách, altánu, molech, hřištích - jsou zašifrovány vzkazy pro návštěvníky parku. Šifra odkazuje na vztahy komunikace, na to jakou formou se globálně pokoušíme dorozumívat. K vyjádření slova je použita pro svoji jednoduchost morseovka - vyjádřená kombinací čtvercových, obdélníkových a barevných hranolů skládaných do rastru.

Komunikační prostředek - morseovka se může jevit jako předchůdce dnešních počítačových jazyků. Internetové programové jazyky jsou jakési složité šifry dnešní doby, kdy uživatel vidí jen výsledek - obraz.
Park je tvořen jako prostor, ve kterém lze odhalovat vzkazy. Forma vzkazů šifrovaná v morseovce je tematicky zaměřená na náš nedokonalý vztah k přírodě, upozorňuje na náš shon a také upozorňuje na naše prapodivné priority. Jsou to heslovité obecné texty, které nabádají k zamýšlení - jakési někde třeba i jednoslovné hmotné básně.
V prostoru hřiště s dlouhou lavicí lze psát vzkazy jiným návštěvníkům. Celý park je zaměřený na komunikaci a to nejen ve smyslu vnímání a odhalování textů, ale také na komunikaci mezi lidmi - dítěte a rodiče nebo prarodiče, učitele a žáka, kamarády, atd. Jednotlivé prvky ale fungují i bez této hry. Ta je jakousi významovou nadstavbou, která umožňuje prostor parku poznat hlouběji. Hra samotná nabádá k trávení chvil v přírodě při hledání a nacházení sama sebe.


zoom
Objekty lesoparku:.


ALTÁN je podélně orientovanou dřevoocelovou hmotou, která vystupuje na popředí plné husté vegetace. Jsou to tři krychle spojené v jeden celek, přitom prostřední část je směrovaná otvorem pro sezení ven a v krajních polích jsou lavice orientovány na prostor uvnitř altánu. Celým objektem ve vertikálním rastrování prochází nápisy, přitom mezery mezi slovy jsou odděleny a tím je rastrování členité a částečně i pohledově prostupné. Rastr je mimo opláštění altánu také na podlaze, ve střeše i na lavičkách. Nápisy nabádají ke zklidnění a zamyšlení nad spěchem. Altánem prorůstá jeden uměle vysazený strom, který altán sbližuje s okolní přírodou.
SPIRÁLA se tematicky vztahuje ke hře a hledání středu kruhu. Otevřená spirála vytažená do výšky odkazuje na vztah nebe a země - hledání místa ve světě. Hledání domova a své podstaty. Rastrování obsahuje zakódovaný nápis.
TERASY A MOLA jsou místem delších nápisů. Texty na hlavních plochách jsou kombinovány tematicky s nápisy na lavičkách a zábradlí u těchto objektů. Zbývající úseky bez textů jsou vyplněny podlahovými dubovými prkny.
LAVICE S MORSEOVKOU na jednom z hřišť poskytuje návod na čtení morseovky, a zašifrovaným vzkazem nabádá, aby si každý na pískové ploše hřiště vyzkoušel tvorbu slova - hledaní základu komunikace - a zanechal vzkazy ostatním.
Dalšími prvky, které obsahují zašifrované zprávy, jsou LAVIČKY, PARKET, INFORMAČNÍ TABULE, KOŠE, PIKNIKOVÉ SESTAVY a LÁVKY.

S nápadem na využití morseovky pro Lesopark Žižkův vrch, a jejím ztvárněním, přišel MgA. Miloslav Fekar, kterého si ke spolupráci na projektu přizval jeho zpracovatel Ing. Roman Balatka Maršík.
Miloslav Fekar se věnuje sochařství, scénografii, designe a architektuře. Vystudoval AVU v Praze, FaVU při VUT v Brně a DAMU v Praze. Vystavuje od roku 1993 v Čechách i v zahraničí na kolektivních a samostatných výstavách. Více o něm www.fekar.com/milos.
Roman Balatka Maršík je samostatným projektantem jabloneckého Atelieru4, s.r.o. Věnuje se dopravě, urbanismu a architektuře drobných doplňkových staveb.
Jednotlivé stavby v krajině rozmístěné Balatkou Maršíkem jsou někdy prací jednoho, jindy druhého autora, nebo jsou výsledkem jejich společné tvorby. Co je však nejhodnotnější, všechny stavby sjednocuje Fekarovo pojetí morseovky, které stojí nade všemi "běžnými" konstrukčními detaily, hmotovým i prostorovým řešením. Výsledkem jsou jednoduché atypické stavby a prvky, které se vyznačují funkčností i výtvarnem.
K dešifrování morseovky stačí mít u sebe nápovědu, vytisknutou třeba z internetu, okopírovanou z knihy, nebo nafocenou mobilem z tohoto informačního panelu. Na internetu se dají stáhnout také aplikace s automatickými překladači. Výhodu mají samozřejmě ti, pro které je znalost Morseovky samozřejmostí.
Pro zájemce je na malém informačním panelu poblíž hřiště s dlouhou lavicí připraven text s krátkou historií o vzniku a využívání Morseovy abecedy a o životě jejího autora - Samuela Finley Breese Morse.
Přejeme hodně úspěchů a krásných chvil strávených v přírodě. A nechcete-li si morseovkou dělat těžkou hlavu, zapomeňte, že je všude kolem vás. Užívejte si jen příjemné barvy a tvary objektů a využívejte jejich hlavní poslání - posaďte se na lavičkách, projděte se po molech a terasách, nasvačte se u piknikových stolků nebo relaxujte v altánu, spirále a na parketu.

cz  |  en          © 2006 Miloslav Fekar | fekar.com | tojatoy.cz | kontakt | odkazy | o webu |   webdesign by j10.cz