ARCHITEKTONICKÁ A ZAHRADNÍ PROJEKTOVÁ SPOLUPRÁCE > 2004 > BOHDALICE


Spolupráce na úpravě parku při zámku v Bohdalicích vznikla z podnětu Ing. Martina Krčmy poradce v oboru zahradní a krajinářské architektury. Zahradní a achitektonická studie měla za cíl návrhnout kompletní renovaci celého zámeckého areálu zahrady. Po podrobném historickém rozboru se podařilo Martinu Krčmovi prostorově zahradu významově ujasnit. V zahradě byly řešeny prvky - vodní elememt, oplocení, předzámecký prostor, alej, střední a zadní část parku.
Miloslav Fekar zde navrhoval do této zahradní kompozice vizuální podobu jednotlivých prvků od mobiliáře laviček, až k jednotlivým zákoutím tvořenými altánem či sochami k sezení a dal jim patřičný význam.


V zadní části jsou to tři originálně pojaté mosty, které spolu s altánem a lavičkami tvoří celek. Altán je komponovaný na vyvýšeném místě na križovatce cest. Altán slouží jako pozorovatelna této části parku. Originálně pojatý altán je navrhnut z dubového dřeva jehož klasické tesařské zpracování nese sochařský charakter. Střední část tvoří dva svítící prvky - most a terasa. Most uprostřed parku propojuje alej a se střední částí parku. Druhý prvek - terasa zasahuje nad vodu s možností usednutí uprostřed. Alej je zakončena objektem, který je na pomezí mezi sochou, altánem či lavičkou s konstrukcí nad vámi. Předzámecký prostor v zahradě je tvořen svítící kruhovou terasou s objektem sochy v pozadí.


zoom
cz  |  en  © 2006 Miloslav Fekar | fekar.com | tojatoy.cz | kontakt | odkazy | o webu |   webdesign by j10.cz