ARCHITEKTONICKÁ A ZAHRADNÍ PROJEKTOVÁ SPOLUPRÁCE > 2005-6 >BUČOVICE


Správa státního zámku Bučovice vyzvala Ing. Martina Krčmu (poradce v oboru zahradní a krajinářské architektury) k vypracování architektonické studie - Koncepce zahradně architektonické obnovy zámeckého areálu v Bučovicích.
Byl vytvořen autorský tým pro zahradně architektonickou studii - Ing.Martin Krčma, Ing.Olga Krčmová, Ing.Stanislav Boček, MgA. Miloslav Fekar. Součástí této studie byla rozsahlá charakteristika a typologie renezanční zahrady se zameřením na obnovu štěpnic v zámecké zahradě tak, aby respektovali dochovalé historické doklady, aby se typologicky co nejvíce přiblížily typu renezančních štěpnic.
Martinovy Krčmovi spolu s Olgou Krčmovou se podařilo příkladným rozborem a vyhledáním nových podladů pro vývoj zahrady nalézt definici návrhu úpravy vycházející z analogické obnovy zahrady státního zámku v Bučovicích inspirované renezančními principy, typologií a tvaroslovím tak, jak je známe z dochovaných plánů zahrady a dobových příkladů evropského zahradního umění.

Jednotlivé části zahradně achitektonického návrhu

- Nástupní prostor zahrady s loubím (domitanta této plochy dřevené, umělecky pojaté loubí-specifická zeleně zarůstající pergola od Miloslava Fekara)
- Hlavní ornamentální parter (čtyři partery uprostred zahrady v renesančním duchu)
- Štepnice (po obou stranách podél hlavního parteru, charakter sbírky odrůd ovoce starých odrůd - jejich výběr Stanislav Boček)
- Háj (prostor komponovaný jako "tiergarden" - obora)
- Zelené věže (masivní dřevěná stavba od Miloslav Fekara určené k popnutí po vzoru zahradních paláců)
- další prostory Bastiony, Předprostor zámku, Jižní boční nádvoří, Severní boční nádvoří
Autorský tým pod vedením Martina Krčmy vypracoval zahradně architektonickou studii rehabilitace areálu zámku v Bučovičích, kdy konzultanti byli Prof.Dr Jiří Kroupa,CSc; Ing.Václav Tetera,CSc; Mgr.Ondřej Zatloukal; Ing.Přemysl Krejčiřík,PhD.;Ing.arch.Dušan Riedl,CSc.


zoom
cz  |  en  © 2006 Miloslav Fekar | fekar.com | tojatoy.cz | kontakt | odkazy | o webu |   webdesign by j10.cz