Lesopark Žižkův Vrch, Jablonec N/N - 2012

(2012)

Pro lesopark je navržen jednotný mobiliář, jehož tématem je vztah hmoty a slova. Na jednotlivých pobytových místech - lavičkách, altánu, molech, hřištích - jsou zašifrovány vzkazy pro návštěvníky parku. Šifra odkazuje na vztahy komunikace, na to jakou formou se globálně pokoušíme dorozumívat. K vyjádření slova je použita pro svoji jednoduchost morseovka - vyjádřená kombinací čtvercových, obdélníkových a barevných hranolů skládaných do rastru.

 

Altán
Altán

Komunikační prostředek - morseovka se může jevit jako předchůdce dnešních počítačových jazyků. Internetové programové jazyky jsou jakési složité šifry dnešní doby, kdy uživatel vidí jen výsledek - obraz.

Park je tvořen jako prostor, ve kterém lze odhalovat vzkazy. Forma vzkazů šifrovaná v morseovce je tematicky zaměřená na náš nedokonalý vztah k přírodě, upozorňuje na náš shon a také upozorňuje na naše prapodivné priority. Jsou to heslovité obecné texty, které nabádají k zamýšlení - jakési někde třeba i jednoslovné hmotné básně.
V prostoru hřiště s dlouhou lavicí lze psát vzkazy jiným návštěvníkům. Celý park je zaměřený na komunikaci a to nejen ve smyslu vnímání a odhalování textů, ale také na komunikaci mezi lidmi - dítěte a rodiče nebo prarodiče, učitele a žáka, kamarády, atd. Jednotlivé prvky ale fungují i bez této hry. Ta je jakousi významovou nadstavbou, která umožňuje prostor parku poznat hlouběji. Hra samotná nabádá k trávení chvil v přírodě při hledání a nacházení sama sebe.

© 2006–2024 Miloslav Fekar, všechna práva vyhrazena