Park Stromovka

(1994-1999)

Návrh zahrnoval začlenění stálých dřevěných prvků do parku. Byl vytvořen koncept funkčních objektů –chrámu, tří mostů a altánu, které vytvářely pomyslnou cestu parkem. Cesta začínala Chrámkem na psí louce o půdorysu 6x2m o výšce 4m – zrealizovaným v roce 1996 jako střed půlkruhové louky. Cesta pokračovala přes tři mosty, kdy most číslo jedna byl zrealizován v roce 1999. Most má půdorys 8x3m v jeho středu je umístěna kruhová lavice se středovým průhledem do vody.

Celý koncept měl končit v místě bývalého ostrova kulovitým altánem, který vznikl ve spolupráci s doc. Miroslavem Melenou. Kulový altán měla byl velká dřevěná konstrukce založená na číslovce sedum. Celá konstrukce měla zarůst popínavými rostlinami a uvnitř měl být průsvítný zavěšený plášt tvořící střechu.

Jelikož se návrh zrealizoval bohužel jen částečně, autor v roce 1999 uspořádal v parku Stromovka alespoň výstavu "Putování", která na podobném principu cesty pojmula šestnácti objekty celý park.

© 2006–2024 Miloslav Fekar, všechna práva vyhrazena