Objekty do parku u zámku v Hranicích

(2007)

Architekt Tomaš Kočnar byl vyzván městem Hranice k vypracování architektonické studie na vybudování klubu v prostorech sklepení u hradeb při zámku v Hranicích. Součástí tohoto projektu bylo zpřístunění vchodu klubu, které vyžadovalo komplexní řešení zahradních ploch v okolí zámku. Tento park by měl tři části a to část horní u vstupu do zámku, část terasovou se vstupem do klubu a část spodní - parkovou. 

Miloslav Fekar zde spolupracoval na konktretní podobě mobiliáře - laviček, svítících sochařských objektů v předzámeckém prostoru a dále na řešení vizuálního vzhledu funkčních prvků vzduchotechniky klubu. Tyto prvky jsou celkem tři, nalézají se i v protoru teras u schodů. Architektem a sochařem byly navrženy výtvarné objekty v kombinaci materiálu dřeva, nerezu, světla a dýmu(při chladném počasí). Ve spodní části je navrhnut klidový park s dominantou a lesíkem s podivuhodnými dřevěnými živočichy.

© 2006–2024 Miloslav Fekar, všechna práva vyhrazena